Gospodarstwo agroturystyczne "GABRYSIN" na Kaszubach

 

 

 

 

 

 

Gabriela Blok

Przyrowie 14

83-323 Kamienica Szlachecka,

woj. pomorskie

tel. 0-58 684 27 86

kom. 0 605 893 193

 

 

 

 

  GABRYSIN

 

GMINA STĘŻYCA

Gmina Stężyca położona jest w środkowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Z aglomeracją trójmiejską gminę Stężyca łączy linia kolejowa Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz oraz droga Gdańsk-Kartuzy-Sulęczyno-Bytów. Gmina Stężyca od zachodu graniczy z gminą Sulęczyno, od południa z gminą Kościerzyna, od wschodu z gminą Somonino, a od północy z gminami: Sierakowice, Kartuzy, Chmielno. Gminna wieś Stężyca leży w odległości 18 km na północ od Kościerzyny i 34 km na południowy-zachód od Kartuz.

Walory turystyczne

Ponad 60% obszaru gminy wchodzi w zasięg Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Geograficznie gmina Stężyca położona jest w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Obejmuje najbardziej zróżnicowaną pod względem rzeźby, część obszaru Niżu Polskiego z pasmem Wzgórz Szymbarskich i najwyższym szczytem Wieżyca 328,6 m n.p.m. Gmina Stężyca zajmuje południowo-zachodnią część zespołu Jezior Raduńskich - jednego z najpiękniejszych krajobrazowo terenów rekreacyjnych Pojezierza Kaszubskiego. Od lat tereny te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem turystów spędzających tu letnie urlopy oraz korzystających z tras narciarskich podczas sezonu zimowego. Zespół Jezior Raduńskich wchodzi w całości w obszar Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy wynosi 16032 ha. Na obszarze gminy występują piękne jeziora i lasy (28,7% ogólnej powierzchni gminy). Dużą atrakcją są jedyne na terenie Polski Północnej wyciągi narciarskie na Wieżycy-czynne przez całą zimę. Ponadto wieża widokowa na szczycie Wieżyca (wysokość 30 m). W okresie letnim i nie tylko, można korzystać z bazy noclegowej w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, jak również w prywatnych kwaterach agroturystycznych, cieszących się coraz większym zainteresowaniem. Obecność jezior i okalających je lasów (buk, dąb, sosna, świerk, modrzew) całkowity brak przemysłu pozwalają na pełny wypoczynek wśród otaczającej przyrody.

 

 

 

 

 

Rezerwaty przyrody

OSTRZYCKI LAS

Rezerwat położony w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, obejmuje zalesione stoki wysoczyzny morenowej na zachodnim brzegu Jeziora Ostrzyckiego. Chroni zbiorowiska buczyn, w tym osobliwości - wilgotną buczynę nawapienną - zbiorowisko o cechach pośrednich między grądem a buczyną, mające tu jedyne stanowisko na Pojezierzu Kaszubskim. Flora rezerwatu jest wyjątkowo bogata. Występuje tu wiele rzadkości florystycznych, w tym grupa roślin o poggórsko-górskim charakterze rozmieszczenia.

SZCZYT WIEŻYCA

Położony w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, obejmuje szczytową część wzniesień morenowych najwyższych na Pomorzu (329 m n.p.m.). Szczyt Wieżyca porasta blisko 150 letni drzewostan bukowy. Z istniejącej tu wieży rozciąga się wspaniały widok na centralną część Kaszub, ukazujący piękno i rozmaitość krajobrazu polodowcowego z mozaiką wzgórz, jezior i lasów.

OPIS ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH GMINY

Stężyca

Pierwsza wzmianka o Stężycy pochodzi z XIII wieku, gdy wieś stanowiła posiadłość rycerską. Później część Stężycy stała się własnością państwową i do końca XIX wieku rozróżniano dwie Stężyce-Królewską i Szlachecką. Warto obejrzeć XVIII-wieczny kościół, znajdujący się w centrum wsi, z późnobarokowym wyposażeniem. Niedaleko stamtąd znajduje się restauracja, bank i stacja paliw. Leżące na południe od Stężycy Jeziorko Stężyckie urokiem swym zachęca do kąpieli. Nie należy jednak ulegać tej pokusie, gdyż jest to zbiornik niebezpieczny. Przy wyjeździe w kierunku Gołubia nad wsią góruje poewangielicki kościół z końca XIX wieku.

Borucino

Borucino to nieduża wieś położona przy zachodnim brzegu Jez. Raduńskiego w pobliżu sztucznej grobli, która w końcu XIX wieku przedzieliła Jezioro Raduńskie na zbiornik górny i dolny, wytaczając tędy szosę z Kartuz do Bytowa. W niewielkiej miejscowości letniskowej, Łączyno, położonej 3 km na północ od Borucina można wynająć prywatną kwaterę lub zatrzymać się w, działającym przez cały rok, ośrodku "Modrok".

Gołubie Kaszubskie

Gołubie Kaszubskie jest jedną z najbardziej znanych miejscowości turystycznych na Kaszubach. Leży ona 6 km na północny-wschód od Stężycym, między jeziorami Patulskim i Dąbrowskim. Nie ma tu zabytków, ale warto obejrzeć ogród botaniczny, w którym rośnie ponad 2000 gatunków roślin. Mieści się on przy ul. Botanicznej. Od roku 1935 hodowano tu pospolite rośliny ozdobne. Ogród botaniczny założony został w roku 1972. Jako jedyny na Kaszubach tego typu obiekt rekomendowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Botaniczne. Na obszarze 2 ha eksponowane są rośliny z całej półkuli północnej. Dział ekologiczny obejmuje gatunki posiadające własności lecznicze. W dziale roślin ozdobnych uprawiane są różne krzewy, a w arboretum taksony drzew i krzewów.

Szymbark

Sąsiadujący z Wieżycą Szymbark jest miejscowością najwyżej położoną na Pomorzu. Wieś została założona w pierwszej połowie XVII wieku przez niemieckich kolonistów. Zwała się wówczas Schonberg (Piękna Góra). Jeszcze w latach 20-tych XX wieku znaczną część mieszkańców stanowili ewangielicy. U podnóża góry działał wówczas hotel z restauracją "Pod Wieżycą"(obecny Kaszubski Uniwersytet Ludowy). We wsi znajduje się neoromański kościół wzniesiony w roku 1882, od roku 1928 służący katolikom. Wsią letniskową jest także Krzeszna, położona między Jeziorem Patulskim i Ostrzyckim, u podnóża Wieżycy.

Wieżyca

Wieżyca cieszy się szczególnym wzięciem turystów w okresie zimowym. Zachodnie stoki Wieżycy, z działającymi tam pensjonatami i kilkoma wyciągami, są centrum sportów zimowych. Śnieg leży tu dłużej niż na wzgórzach w okolicy Trójmiasta. W pobliżu wierzchołka znajduje się Ośrodek Wczasowy PKP, wybudowany wokół starego sanatorium dla lotników. Tradycja odwiedzania Wieżycy przez turystów sięga drugiej połowy XIX wieku. Wówczas na szczycie ustawiono pierwszą wieżę widokową. Tuż przed wybuchem I wojny światowej wieża została rozebrana i przystąpiono do wznoszenia "Wieży Bismarcka". Niemcom udało się jedynie wykonać fundamenty. Później ustawiono tu dwie drewniane wieże, z których ostatnia została rozebrana w latach 80-tych. Obecnie na szczycie powstała wieża widokowa z dużą platformą widokową.

Wygoda

Wygoda Łączyńska, położona przy trasie z Borucina do Miechucina stanowi wybudowanie należące do sołectwa Kamienica Szlachecka. W początkach XX -wieku postanowiono tu wybudować nowy kościół dla leżących w okolicy niedużych wsi. Monumentalny, neobarokowy kościół z rozległym, otoczonym murami dziedzińcem, zabudowaniami organistówki i cmentarzem to jedyne budowle w głębokiej dolinie. Nad wejściem znajduje się płaskorzeźba Wniebowzięcia NMP, wykonana przez Franza Vlasdecka z Moguncji. Autorem projektu tego kościoła jest mieszkający w Koloni architekt Fritz Kunste.

Zgorzałe

Zgorzałe to wieś letniskowa połozona w odległości 3 km od Stężycy. Głównym walorem tej wsi jest pookolicy lasów, na wysokim brzegu Jez. Raduńskiego Górnego, pełnego tu zatoczek i cypli. Nazwa wsi łożenie w pochodzi od słowa "gorzeć"(płonąć). Na północ od Zgorzałego znajduje się szereg ośrodków wczasowych.

 

ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK

 

 

tel. 0-58 684 27 86, kom. 0 605 893 193,  wygoda@autograf.pl